คำถามที่พบบ่อย


รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คำถามเกี่ยวกับ Package and Subscriptions

1ถ้ามีความสนใจ NLG SaaS สามารถขอทดลองใช้งานได้อย่างไร และจะทดลองใช้งานได้นานเท่าไร?
ท่านสามารถติดต่อ ผ่านทาง email มาที่ contact@netkasystem.com และทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามทั่วไป

1สามารถติดต่อฝ่ายบริการได้อย่างไร?
สามารถติดต่อฝ่ายบริการทางช่องทางดังต่อไปนี้
  1. Line @429jpcyk
    QRCODE
  2. Email : saas_support@netkasystem.com
2NLG SaaS มีการต่ออายุการใช้งานโดยอัตโนมัติ (Auto renewal) หรือไม่?
เมื่อการใช้งานใกล้ครบอายุ ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงวัน เวลา ก่อนที่จะหมดอายุ 7 วัน และถ้าท่านต้องการใช้งานต่อ ท่านไม่ต้องดำเนินการใดๆ ระบบจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ (เว้นแต่จะมีการแจ้งยกเลิกก่อนหมดอายุ 7 วัน)
3หากต้องการใช้บริการแต่ไม่สามารถชำระโดยผ่านบัตรเครดิตได้ ต้องทำอย่างไร?
ท่านสามารถขอรับบริการโดยติดต่อผ่านทาง Line: @netkasystem หรือติดต่อ email: contact@netkasystem.com เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท Netka System ให้บริการในส่วนนี้
4หากมีความต้องการเปลี่ยนหรืออัพเกรดแพ็คเกจที่ใช้งานอยู่เป็นแพ็คเกจใหม่ สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร?
ท่านสามารถขอรับบริการโดยติดต่อผ่านทาง Line: @netkasystem หรือติดต่อ email: contact@netkasystem.com เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท Netka System ให้บริการในส่วนนี้
5NLG SaaS มีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุหรือไม่ และหากแพ็คเกจหมดอายุการใช้งาน แต่ต้องการใช้งานต่อจะต้องทำอย่างไร?
NLG SaaS ในกรณีใกล้ครบอายุใช้งาน ระบบจะส่ง email แจ้งเตือนก่อนวันหมดอายุเป็นเวลา 7 วัน และระบบจะต่ออายุใช้งาน (auto renewal) ให้โดยอัตโนมัติ หากไม่มีการแจ้งยกเลิก
6NLG SaaS สามารถชำระค่าบริการผ่านช่องทางใด และ ชำระเมื่อไหร่?
NLG SaaS มีการเชื่อมต่อกับระบบ Payment Gateway ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทำให้ท่านชำระค่าบริการโดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือระบบโอนเงินก่อนเริ่มใช้บริการ โดยหลังจากการชำระค่าบริการสำเร็จแล้วท่านจะได้รับ email แจ้งยืนยันการชำระค่าบริการ รวมถึงรายละเอียด NLG SaaS ที่พร้อมใช้งาน
7NLG SaaS ระบบสามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่?
NLG SaaS จะส่งใบกำกับภาษี (Invoice) ให้อัตโนมัติหลังการชำระเงินสำเร็จ (ผ่านบัตรเครดิต) หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ โดยผ่านทาง Line @netkasystem หรือ ส่ง mail มาที่ contact@netkasystem.com
8หากต้องการยกเลิกการใช้บริการและการต่ออายุแบบอัตโนมัติ (auto renewal) ต้องทำอย่างไร
NDPP SaaS ให้ท่านสามารถยกเลิกการต่ออายุการใช้งาน (auto renewal) โดยผ่านหน้า Web Portal ในส่วน Order Management โดยกด link Order Detail ก็จะมีปุ่ม Cancel สำหรับยกเลิกการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครติด ซึ่งจะต้องดำเนินการก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน