ฟังก์ชั่นการใช้งาน

NetkaView Logger เป็นระบบ Software as a Service หรือ cloud service ที่มุ่งเน้นการบริการจัดการ log ไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การทำตามมาตรฐาน พรบ.คอม เป็นเรื่องง่าย

Log

รองรับ log ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Symstem log, SNMP Trap log, Windows event log, application/firewall log, AWS redshift log, AWS rds log เป็นต้น

Custom charts & dashboards

Custom charts & dashboards : สามารถสร้าง charts ได้หลากหลายรูปแบบ และสร้างปรับเปลี่ยนหรือสร้าง dashboards ตามที่ต้องการได้

Alert Rule

สามารถกำหนดเงื่อนไขการแจ้งเตือนได้

Email Alert

สามารถแจ้งเตือนผ่าน email notification

Muti-user RBAC

สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละ user ให้แตกต่างกันตาม role ที่กำหนดได้

Unlimited Users, Source, Dashboard

: ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง user, รูปแบบข้อมูล และจำนวน dashboard ที่ต้องการสนใจติดต่อ