แผนค่าบริการรายเดือน

2,965 บาท/ต่อปี

จาก 3,707 บาท/ต่อปี

สามารถใช้งานได้ 1 GB/วัน

* โปรดคลิ๊กที่แต่ละคุณสมบัติ เพื่อดูคำอธิบายภาษาไทย

Featuresราคาเริ่มต้น

Log

(System, NMP Trap, Windows event, Appliction,Filwall/IPS, Motion detaction & video, AWS Redshift, AWS RDS)

Searching and Filtering

Custom Charts & Dashboards

Alerts Rules

Email Alert

Log

(Achiving, Retention) 


Multi-user RBAC

Support Team

Unlimited

(Users, Sources, Dashboards)


Bronze

1,900 ฿

ต่อปี